Tjänster

Förstudie

Hur är egentligen statusen på er anläggning? Vi hjälper er gärna att utföra en professionell förstudie där vi inventerar befintlig utrustning och kontrollerar statusen på er anläggning. Efter genomförd förstudie så har vi skapat oss en bild av befintlig anläggning och kan därefter föreslå förbättringar inför framtiden.

Styrsystem & automation

Ett gott rykte leder långt. Det är vi glada för. Fina vitsord har renderat många givande jobb inom automatisering. Vi behärskar projekteringens hela kedja från elritning via produktion, programmering, installation till driftsättning. Spetskompetens inom automatisering har också fört oss till utmanande uppdrag i Europa och Asien.

Havererade produktionssystem kan betyda oerhört kritiska avbräck. Det är vi väl medvetna om. Som problemlösare är vi skickliga på att felsöka, både via styrsystemet och på traditionellt vis, och snabbt formulera adekvata åtgärder. Därför är målsättningen alltid att konstruera långsiktigt starka lösningar som tryggar våra uppdragsgivares affärer.

Vi utför programmering inom PLC och HMI gällande de flesta styrsystemen på marknaden. Siemens S5, Siemens S7-300, Siemens S7-1200/1500, Mitsubishi, ABB och Omron är några av styrsystemen som vi har stor erfarenhet av.

2019 blev EL & PC Installationer AB med stolthet utsedda till Solution Partner till Siemens inom industriautomation, och ingår numera i Siemens globala partnerprogram för systemintegratörer.

Vi har även kompetens inom programmering av ABB robotsystem samt Jokab säkerhetssystem.

Fastighetsautomation

EL & PC tillhandahåller kompletta installationer och styrsystem gällande fastighetsautomation och vår erfarenhet är att fastighetsägare vill ha ett gemensamt system som man kan gå in i och styra och övervaka sin anläggning i.

Undercentraler, ventilationsaggregat och brandgasstyrning etc. integreras i samma styrsystem så att kunden får en plattform för fastigheten.

Självklart finns möjligheten att styra och övervaka anläggningen från kontoret eller exempelvis telefonen.

  • Värmereglering.
  • Ventilationsutrustning.
  • Brandgasövervakning.
  • IMD, Individuell mätning av vatten, el och temperatur.

Elinstallationer

I början arbetade El & PC i huvudsak med elinstallationer i villor och automatisering av processer inom industrin. I dag är vi ett komplett installationsföretag med elinstallationer i fastigheter, villor, kontor, jordbruk och industrier. Vi har även behållit och förfinat den traditionella elinstallationen med t.ex. multimediasystem, hemnätverk och intelligenta hus.

Intelligenta hus
Intelligenta hus ligger i tiden. Tillsammans med er skärskådar vi önskemål för att bygga system som anpassar sig efter dygnets rytm och rutiner. Belysning som tänder och släcker i givna intervall; värme som håller lämplig temperatur i huset när familjen sover eller befinner sig på semester.

Med diverse system kan man styra ljus- och värme och även komplettera med olika typer av larmövervakning. Systemen går ofta att kombineras med trådlösa produkter via exempelvis bluetooth och WiFi. Det går också att fjärrstyra systemen via App, Web eller SMS.

LED – Framtidens ljus
Vad kostar LED? En myt om ledbelysning är att det är dyrt men det lönar sig alltid i längden. Med en kapacitet som är tiofalt större än den traditionella, så äter den dagliga besparingen snart upp den inledande investeringen. Fördelarna är extremt lång livslängd, blir inte varm och är miljövänlig. Vi har stor erfarenhet av att styra ljuskällor för att skapa en ljusdesign som tar fasta på fysiska förutsättningar för både folk och fastighet.

Apparatskåp & Centraler

El & PC är ett företag med stor erfarenhet av att projektera och dimensionera apparatskåp och El-centraler. Vi bygger och specialanpassar efter kundens behov och önskemål.

Vi utför även kundanpassade ombyggnationer på plats ute hos kund.

Vi utför kvalitetskontroll samt CE-märkning enligt gällande direktiv.