Om oss

Affärsidé

EL & PC Installationer AB ska vara en av få utvalda installatörer som kan lämna komplett systemgaranti och produktgaranti på tele- och datanät. Inom industri- och maskinautomation ansvarar vi normalt från idé till färdig funktion. Vi utför totalentreprenader inom el, tele och data för fastighetsägare, kontor, industri och hemmiljö. Vi är också traditionella elinstallatörer som utför montage och underhåll inom el och automatik för industri. Våra uppdrag finns i huvudsak inom Örebroregionen men vår industriservice är rikstäckande.

Vi har även utfört arbeten i Kina, Belgien, USA, Chile och Norge.
Företaget ägs idag av Andreas Nordh, Juha Pakarinen, Johan Ericsson och Göran Eriksson.

Historia

1978 bildades Åhlund & Olsson EL AB av tre ingenjörer, en av dom var Ingenjör Per-Olov Rosander. 1983 fortsatte Per-Olov ensam att driva företaget och bytte då namn till EL & PC Installationer AB.

Under 2006 klev Eltekniker Jan-Erik Rosander och Automationstekniker Andreas Nordh in som delägare i företaget.

2012 drog sig Per-Olov Rosander tillbaka efter nästan 35 framgångsrika år och lämnade i och med det över VD-posten till Andreas Nordh. I samband med det så gick även Automationstekniker Juha Pakarinen och arbetsledare Johan Ericsson in i företaget.

2018 fyller El & PC Installationer AB 40 år.

2019 ansluter vår Operativa chef Göran Eriksson som delägare i företaget.

Kvalitetspolicy

I början arbetade man i huvudsak med installationer i villor, och automatisering av processer i industrin. Idag är vi ett komplett installationsföretag med närmre 60 anställda, som jobbar med elinstallationer i fastigheter, kontor, jordbruk och industri. Vi utför projektering, CAD-ritningar och PLC-programmering för industrin, certifierade datanät till industri och kontor. Verksamheten är i huvudsak förlagd till Örebrotrakten, men vi arbetar även med projekt i övriga Sverige och Norden.
EL & PC AB skall för sina kunder tillhandahålla utlovad kvalitet på såväl installationsmateriel som tjänster, en hög och snabb service samt ett trevligt bemötande.

Det skall vi åstadkomma genom att skapa långsiktiga relationer men våra kunder, leverantörer och vår personal, genom ärlighet och pålitlighet i affärsuppträdandet.

Genom att hålla en hög serviceanda och en jämn och stadig kvalitet på utförda arbeten, hålla våra utlovade leveranstider (just in time) och vara flexibla (leverera det kunden vill ha) och att alltid anstränga oss lite extra både internt och externt för att skapa en god image åt företaget.

Miljöpolicy

EL & PC AB:s installationsverksamhet ska kännetecknas av hög miljövetenhet och kompetens. Det personliga ansvaret hos alla medarbetare ska upprätthållas och ständigt utvecklas genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.

Genom att bedriva ett målinriktat och systematiskt miljöarbete ska vi ständigt förbättra vår miljöprestanda. Vi ska med marginal uppfylla krav i lagar och föreskrifter.

Vår kompetens inom energisektorn ger oss stora möjligheter att aktivt medverka till ökad energihushållning och därmed minska belastningen på miljön.

Vi ska vid alla våra installationer säkerställa att nedtaget miljöfarligt avfall hanteras på ett riktigt sätt.

Vi ska då det är miljömässigt motiverat och praktiskt möjligt sortera ut och återvinna det avfall som uppstår i verksamheten.

Vi strävar efter att minimera den miljöpåverkan som uppstår från våra transporter.

Kärnkompetens

– Vi är ett företag som har blivit duktiga på att felsöka via styrsystem och traditionell felsökning samt åtgärda fel hos kunder snabbt och effektivt.
– Vi utför även programförbättringar (Siemens S5, S7, Mitsubishi m.m.) och programmering av mindre och större styrsystem.
– Vi projekterar och bygger apparatskåp till industri och fastighet.
– Vi har även behållit och förfinat den traditionella elinstallationen, t.ex. intelligenta hus.
– Vi utför kompletta projekt inom fastighetsautomation.

Vision

Vi är ett ledande företag i Mellansverige inom industriautomation, fastighetsautomation, installation och engagerade medarbetare.

Värderingar & Normer

Rätt kompetens – Vi rekryterar rätt utbildade medarbetare. Vi prioriterar vidareutbildning och internutbildning. Vi jobbar ständigt för att ha initiativrika och arbetserfarna medarbetare.
God kundrelation – Vi löser kundens behov snabbt och effektivt. Vi ger våra kunder ett trevligt bemötande. Vi prioriterar uppföljning.
Bra organisation – Vi planerar våra jobb väl, har en god kommunikation mellan ledning och personal med en god vi-anda.
Rätt arbetsredskap – Vi har de senaste programvarorna, bra maskiner och verktyg så att arbetet utförs så effektivt som möjligt.
Vi gör vårt bästa i allt – Vi gör klart hos kunden även om man jobbar över 5-10 min.
Yrkesstolthet – Vi utför jobben snyggt och professionellt. Ser till att det är rent och snyggt efter oss. Vi har hela och rena arbetskläder för ett bra helhetsintryck.
Det är viktigt att du värdesätter företaget – Vi pratar inte illa om företaget. Vi pratar inte illa om varandra.
Vi jobbar bäst tillsammans, men kör aldrig dubbelkommando.

Samhällsengagemang

ETG-PARTNER – Elteknikbranschens Gymnasium

EL & PC Installationer AB finns med i en företagspool som garanterar bra praktik och god lärlingsutbildning under gymnasietiden samt goda möjligheter till feriearbete för Elteknikbranschens elever.